Event detail - JH Sprint & Tuning


Events

Insert into calendar Backwards register Event participants

JH Sprint & Tuning
Organiser Radim Němec, Tel.: 608 220 580, redy.jim@seznam.cz ... http://www.jhtuning.cz
Date of opening 29.06.2007 This event is already came out
Country
 Czech Republic
City Jindřichův Hradec
Registered no. 5 people, 2 cars / moto, 116 horses
Coordinator witty ... responsible for organizing of this event
Photograph witty ... authorized official photographer
Added by witty ... added here this meeting (06.06.2007)

JH Sprint & Tuning

Letiště se nachází kousek za J.Hradcem směrem na Tábor

http://www.mapy.cz/?query...=click@vizIds=item-1-list

Převzato z webu organizátora:

Datum dalšího srazu!

Vážení návštěvníci,

do dlouhé době Vám přináším opět novinku a troufám si říct, že velice kladnou. Nebudu to déle zdržovat a oznamuji, že další konání srazu JH Sprint & Tuning který je již 4. v pořadí bude v termínu: 29.6. - 1.7. 2007

Program!

Pátek

od 12:00 Příjezd účastníku srazu.

17:00 - 20:00 Volné jízdy sprintů - čtyři dráhy

20:00 - 21:00 Kaskadérská streetfighter show Aleše Poláka

21:00 - 01:00 Koncert skupiny TLUSTÁ BERTA

Sobota

08:00 - 10:00 Volné jízdy sprintů - čtyři dráhy

10:00 - 14:00 Sprint na 400m v 11. kategoriích aut a 2. kategorií motorek *

* BENZIN: do 1.400ccm

* do 1.600ccm

* do 1.800ccm

* do 2.000ccm

* do 2.500ccm

* do 3.000ccm

* do 3.500ccm

* do 4.000

* nad 4.000ccm

* DIESEL do 2.000ccm

* nad 2.000ccm

* MOTORKY do 750ccm

* nad 750ccm

14:00 - 16:00 Vyhlášení výsledků

16:00 - 16:30 Kaskadérská streetfighter show Aleše Poláka, kaskadérská show aut

16:30 - 20:00 Volné jízdy.

Neděle

Do 12:00 Odjezd účastníků srazu

* - vysvětlení. Letošní novinkou ve sprintech bude násobení obsahu koeficientem dle následující tabulky:

Turbo, twinturbo, biturbo obsah x 1,7

Kompresor, Wankel obsah x 1,7

Wankel obsah x 1,5

Nitro obsah x 1,3

Jakékoliv koeficienty se násobí !. U naftových motorů koeficienty neplatí, jede se pouze podle obsahu !

Informace pro účastníky sprintů:

Přihlášení na sprinty proběhne u časomíry.

Informace pro účastníky nejhezčího tuningu:

Pro soutěž o nejhezčí tuning bude vyhrazený prostor označen: Nejhezčí tuning

Všeobecné doplňující informace:

Občerstvení, prodej tuningových doplňků a hojný počet WC - zajištěn

A ptáte se kolik to vše bude stát?

auto 200 Kč

motorka 100 Kč

osoba 50 Kč

děti do 12let zdarma

startovné na sprinty 100 Kč

BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY

* Vstup na letištní plochu, jakožto pobyt na ploše a účast v závodech JH sprint & tuning, je na vlastní nebezpečí.

* Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.

* Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, kteří budou oblečeni do reflexních vest, případně do jednotného pořadatelského oblečení.

* Při vstupu bude každý návštěvník označen barevným náramkem. Vstupenka platí po celý víkend, při opakovaném vstupu na letiště se může návštěvník prokázat tímto náramkem.

* V celém areálu letiště je omezena rychlost jízdy na max. 20 km/h. Omezení se nevztahuje na vyznačenou závodní dráhu.

* V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem.

* Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, výslovně je zakázáno pohybovat se v prostorách za dopravními značkami "Zákaz vstupu".

* Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených parkovištích uvnitř areálu podle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.

* Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění.

* Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní. Zodpovídá také za platné STK vozidla.

* Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.

* Je zakázáno pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování". Pro tuto činnost bude na letišti vyhrazen vymezený prostor.

* Řidič je při jízdě na závodní trati povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit:

o pokud se na trati, nebo v její nebezpečné blízkosti, objeví lidé,

o pokud na trati dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel,

o na pokyn pořadatele.

* Při jízdě po závodní trati řidič využije vždy pouze jeden jízdní pruh, je zakázáno měnit jizdní pruh během jízdy.

* Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.

* Psům bude povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.

* Pořadatelé mají přednost u stánků s občerstvením a na WC.

* Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Po celém areálu budou v dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše.

* Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít písemné povolení organizátora akce. Máte-li zájem o prodej tuningového příslušenství či občerstvení, kontaktujte nás.

Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor letiště.


To this event registered as they will arrive

Participated  5 2 + 3
Not participated  0
Not yet confirmed  0

Came Club member Will go with car His comment Morality
witty

Snad to bude na podobné úrovni jako v Blatné a snad mi to vyjde se tam dostavit

100 % Morality
+2 Accord CD3/4/5/6 Snad to bude na podobné úrovni jako v Blatné a snad mi to vyjde se tam dostavit
100 %
Vlada8

Snad už bude menší konkurence

100 % Morality
+1 Snad už bude menší konkurence
100 %

Discussion about the event

New topic

Events